טראנספארט איז אלע מיטלען וואס מען רוקט מענטשן אדער זאגן פון איין פלאץ צום אנדערן. טראנס אין לאטייניש איז אריבער צוויי פלעצער, און פארט איז טראגן.

טראנספארט דארף האבן אן אינפֿראַסטרוקטור ווי למשל גאסן, טראקטן, באן רעלסן, וואסערוועגן, קאנאלן און רערן-ליניעס; דערצו קומען אויך די טערמינאלן ווי וואקזאלן, באן סטאנציעס, אויטאבוס סטאנציעס און פארטן.

די פארשידענע פארמיטלען שליסן איין אויטאס, באנען, בוסן, לופטמאשינען, וואסער-פארמיטלען, לאסטאויטאס, קאסמאסשיפן און ראווערס.

זעט אויך

רעדאַקטירן