דער ים פון מארמארא איז א ים אין טערקיי וואס פארבינדט דעם שווארצן ים מיטן אגאישן ים.