סעריע פון ארטיקלען וועגן
זאאלאגיע

אפטיילונגען פון זאאלאגיע

אנטראפאלאגיע  · אראכנאלאגיע

אפיאלאגיע

ענטאמאלאגיע

Ethology

Herpetology

Ichthyology

Mammalogy

Myrmecology

Neuroethology

Ornithology

Paleozoology

פאלעאנטאלאגיע  · קעטאלאגיע

היסטאריע

pre-Darwin

post-Darwin

זאָאָלאָגיִע איז די װיסנשאַפֿט װאָס שטודירט די חיות. דאס ווארט זאאלאגיע שטאמט פון אלטגריכיש ζῷον (זאאן, “בעל חי”) + λόγος (לאגאס, “וויסן”).

די שטודיע פון זאאלאגיע נעמט זיך פון נאטורלעכער היסטאריע, וואס אריסטו און גאלען האבן שטודירט אין אוראלטע צייטן. א וויסנשאפטלער אין דעם פעלד פון זאאלאגיע הייסט א זאאלאג.


זאאלאגיע איז כולל די פאלגנדע אפטיילונגען:

  • אנאטאמיע
  • פיזיאלאגיע
  • עטאלאגיע
אַלגעמיינע אונטער-פעלדער אין ביאלאגיע
אנאטאמיע | אנטוויקלונס ביאלאגיע | באטאניק | באקטעריאלאגיע | ביאאינפארמאטיק | ביאטעכנאלאגיע | ביאכעמיע | גענאמיק | גענעטיק | זאאלאגיע | טאקסאנאמיע | ים ביאלאגיע | מענטשלעכע ביאלאגיע | מיקראביאלאגיע | מאלעקולארע ביאלאגיע | מקור פון לעבן | עקאלאגיע | עוואלוציעס ביאלאגיע | פאטאלאגיע | פאלעאנטאלאגיע | פאראזיטאלאגיע | פיזיאלאגיע | צעל-ביאלאגיע