סעריע פון ארטיקלען וועגן
זאאלאגיע

Animal diversity.png

אפטיילונגען פון זאאלאגיע

אנטראפאלאגיע  · אראכנאלאגיע

אפיאלאגיע

ענטאמאלאגיע

Ethology

Herpetology

Ichthyology

Mammalogy

Myrmecology

Neuroethology

Ornithology

Paleozoology

פאלעאנטאלאגיע  · קעטאלאגיע

היסטאריע

pre-Darwin

post-Darwin

קעטאלאגיע (פון גריכיש κῆτος, קעטאס, "וואַלפֿיש"; און -λογία, לאגיאַ) איז דער אפטייל פון ים זויגער וויסנשאפט וואס שטודירט די בערך אכציג זגאלן פון וואלפיש, דעלפינען, און חזירפיש אינעם וויסנשאפטלעכן טאלק Cetacea. קעטאלאגן, די וואס פראקטיצירן קעטאלאגיע, זוכן צו פארשטיין און דערקלערן זייער פארשפרייטונג, מארפאלאגיע, אויפפיר און אנדערער ענינים.