באקטריאלאגיע איז דער אפטייל פון מיקראביאלאגיע וואס שטודירט באקטעריע. זי באהאנדלט די אידענטיפיקאציע, קלאסיפיקאציע און כאראקטעקיסטיק פון זגאלן פון באקטעריע. איינער וואס שטודירט באקטעריאלאגיע הייסט א באקטעריאלאג.

זעט אויך

רעדאַקטירן
אַלגעמיינע אונטער-פעלדער אין ביאלאגיע
אנאטאמיע | אנטוויקלונס ביאלאגיע | באטאניק | באקטעריאלאגיע | ביאאינפארמאטיק | ביאטעכנאלאגיע | ביאכעמיע | גענאמיק | גענעטיק | זאאלאגיע | טאקסאנאמיע | ים ביאלאגיע | מענטשלעכע ביאלאגיע | מיקראביאלאגיע | מאלעקולארע ביאלאגיע | מקור פון לעבן | עקאלאגיע | עוואלוציעס ביאלאגיע | פאטאלאגיע | פאלעאנטאלאגיע | פאראזיטאלאגיע | פיזיאלאגיע | צעל-ביאלאגיע