טאַקסאָנאָמיִע איז די װיסנשאַפֿט װאָס טײַלט אײַן די אָרגאַניזמען אין די קלאַסן און געבט זײ װיסנשאַפֿטלעכע נעמען אין לאַטייניש, װאָס װערן באַניצט אין דער גאָרער װעלט. אין דער סיסטעם פון קארל פאן לינע, איז די אײַנטײַלונג אַזױ:

  • קעניגרייך Regnum
  • אָפּטײַל/שטאַם Divisio/Phylum
  • קלאַס Classis
  • סדר Ordo
  • פֿאַמיליע Familia
  • מין Genus
  • זגאל Species