באַנוצערס בײַשטײַערונגען

19 פעברואר 2013

13 פעברואר 2013

7 פעברואר 2013

2 פעברואר 2013

1 פעברואר 2013

30 יאַנואַר 2013

28 יאַנואַר 2013

27 יאַנואַר 2013

19 יאַנואַר 2013

16 יאַנואַר 2013

14 יאַנואַר 2013

13 יאַנואַר 2013

10 דעצעמבער 2012

7 דעצעמבער 2012

4 דעצעמבער 2012

3 דעצעמבער 2012

1 דעצעמבער 2012

30 נאוועמבער 2012

28 נאוועמבער 2012

27 נאוועמבער 2012

25 נאוועמבער 2012

23 נאוועמבער 2012

22 נאוועמבער 2012

21 נאוועמבער 2012

18 נאוועמבער 2012

17 נאוועמבער 2012

16 נאוועמבער 2012

15 נאוועמבער 2012

14 נאוועמבער 2012

13 נאוועמבער 2012

12 נאוועמבער 2012

11 נאוועמבער 2012

50 עלטערע