קאָמפּאָט איז אַ זיסע שפּײז געמאַכט פון אױבסט און קוקט אױס װי אַ זופּ. די אױבסט װערן געקאָכט אין צוקער װאַסער ביס זײ װערן װײך און דאָס װאַסער באַקומט אַ קאָליר.

ראבארבער און עפל קאמפאט

אזוי ווי קאמפאט אנטהאלט נאר פארעווע עסן, איז עס געווארן דער שטייגער ביי יידן צו עסן קאמפאט נאך א פליישיקער סעודה.