די תוספתא איז א זאמלונג פון ברייתות פון די תנאים וואס געפינען זיך נישט אין דער משנה. די תוספתא ווערט צעטיילט אין סדרים און מסכתות אזוי ווי די משנה.

רבי חייא און רבי אושעיא האבן צוזאמענגעשטעלט די תוספתא.

דרוקסאגראפיע רעדאַקטירן

עס איז אריינגעדרוקט אין די ש"ס'ן נאכן רי"ף.

פירושים רעדאַקטירן

לינקען רעדאַקטירן