דאס ספר חסדי דוד איז א פירוש אויף דער גאנצער תוספתא, געשריבן דורכן גאון רבי דוד פּאַרדא.

עס איז געדרוקט אין די ווילנער ש"ס'ן אונטער דער תוספתא, און אין די באזונדערע בענדער באשטייט עס פון פיער בענדער.

הסכמותרעדאַקטירן

דרוקסאגראפיערעדאַקטירן

  • ליווארנא תקל"ו
  • ליווארנא תק"ו
  • ירושלים תש"ל
  • ירושלים, תשנ"ד - הוצאת "פרנק"