נאָמען פֿון 8טן טאָג אין סוכּות (כ”ב תּשרי); איז אַ באַזונדערער יום–טובֿ; אין חומש ױקרא כ”ג, במדבר כ”ט הײסט עס ביום השמיני „עצרת היא“, „עצרת תהיה לכם“; צוליב דעם װאָס ער איז שױן אַ באַזונדערער יום–טובֿ איז די פֿראַגע צי דאַרף מען זיצן אין סוכּה; חסידים זענען זיך נוהג בײַנאַכט נישט צו זיצן אין סוכּה, נאָר בײַטאָג יאָ צו זײַן אין סוכּה (דער מנהג שטאַמט פֿון אַלטע צײַטן, זע גמרא סוכּה מ”ז). בײַם דאַװענען אין מוסף זאָגט מען „גשם“. טײל זענען זיך נוהג אין שמיני עצרת צו לײענען „קהלת“. חסידים זענען זיך נוהג בײַנאַכט צו שמיני עצרת אײַנצואָרדענען אין שולהקפות“.

משיב הרוח זאגין השמיני עצרת
ייִדישע צײַטן און ימים טובים

שבת | ראש השנה | צום גדליה | יום כיפור | סוכות | הושענא רבא | שמיני עצרת - שמחת תורה | חנוכה

עשרה בטבת | ט"ו בשבט | תענית אסתר | פורים | פסח | ספירת העומר | פסח שני | ל"ג בעומר

שבועות | שבעה עשר בתמוז | ימי בין המצרים | תשעה באב | חמשה עשר באב

ראש חודש | חול המועד | תענית