ראש חודש ווערט אנגערופן דער ערשטער טאג פון א חודש אין אידישן קאלענדער.

מולד הלבנה בראש חודש

עס קען זיין צוויי טעג ראש חודש, אויב דער חודש האט 30 טעג, איז דער דרייסיגסטער טאג דער ערשטער טאג ראש חודש

אין די צייטן פון חז"ל פלעגט מען מקדש זיין דעם חודש ע"פ ראייה דורך עדות פון 2 כשר'ע עדות.

אין די צייטן פונעם בית המקדש האט מען מקריב געווען א קרבן מוסף ראש חודש. היינטיגע צייטן דאווענט מען נאך א תפילה, מוסף.

ראש חודש איז א שטיקל יום טוב. טייל ווייבער האבן א מנהג נישט צו טון קיין מלאכה ראש חודש.

די יידישע חדשים

ניסן | אייר | סיון | תמוז | אב | אלול | תשרי | מרחשון | כסלו | טבת | שבט | אדר (אדר א' | אדר ב')