תעודת בגרות (ייִדיש: מאַטורע) איז דער העברעישער נאמען, אויף א באשיינונג-דאָקומענט וואס מען באקומט פון משרד החינוך כדי צו אויפווייזן די ערקענונגען פונעם מענטש וואס העלפט אים נאכער זיך אנגעבן אין אקאדעמישע שולעס ווי אוניווערסיטעטן, קאלעדזשן א.ד.ג.


די באדארפענע פראפעסיען אין ישראלרעדאַקטירן

פאלגנדיג איז די ליסטע פון די באדארפענע פראפעסיען אין ישראל צו באלוינט ווערן מיט א "תעודת בגרות" דאקומענט:

 1. מאַטעמאַטיק (3 יח"ל)
 2. ענגליש (3 יח"ל)
 3. ליטעראַטור (2 יח"ל)
 4. היסטאריע (2 יח"ל)
 5. תנ"ך (2 יח"ל)
 6. נאציאנאליטעט (1 יח"ל)
 7. די העברעישע שפראך (2 יח"ל) - קאמפליצירט פון צוויי פראפעסיען:
  1. גראמאטיק (1 יח"ל)
  2. הבנת הנקרא (1 יח"ל)