בית יעקב איז דער נאמען פון דעם חינוך נעצווערק פאר מיידעלעך געגרינדעט אין פוילן אין ה'תרע"ז פון שרה שענירער, א קראקעווער נייטארין. זייט דעמאלסט זענען בית יעקב נעצווערק געגרינדעט געווארן אין ישראל און צפון אמעריקע, ווי אויך באזונדערע בית יעקב מיידעלשולעס איבער דער גארער וועלט וואו ס'געפינט זיך פרומע יידן.

דער צווייטער קלאס וואס האט גראדואירט פונעם לאדזשער בית יעקב, תרצ"ד

דער נאמען איז גענומען פון דעם פסוק

כֹּה תֹאמַר לְבֵית יַעֲקֹב שמות יט ג

אויף וואס חז"ל זאגן: דאס מיינט די יידישע ווייבער.

בכדי צו באזארגן לערערינס אין די שולעס האט מען אויפגעשטעלט א סעמינאר. אגודת ישראל האט אריבערגעברענגט פון דייטשלאנד ד"ר שמואל דויטשלענדער צו פירן די סעמינאר, מיט א יונגע לערערין, יהודית ראזנבוים.[1]


בית יעקב שולעס וואו מען לערנט אויף יידישרעדאַקטירן

רעפערענצןרעדאַקטירן

  1. שרה שענירער
  2. נישט בלויז ביי די חסידים