חיי שרה איז דער פינפטער פרשת השבוע פון ספר בראשית.

ציון קבר פון שרה אמנו במערת המכפלה בחברון

שבת פרשת חיי שרה קען נאר געפאלן אין די טעג כ"ב חשוון, כ"ד חשוון, כ"ה חשוון און כ"ז חשוון.

דער ערשטער פסוק איז "וַיְהִי חַיֵי שָׂרָה מֵאָה שָנָה וְעֶשׂרִים שָנָה וְשֶבַע שָנִים שְנֵי חַיֵי שָׂרָה", דער טייטש: "און עס איז געווען די לעבנסטעג פון שרה הונדערט יאר און צוואנציג יאר און זיבן יארן, דאס זענען די לעבענסטעג פון שרה".

און די פרשה ווערט געשילדערט די פאלגענדע געשיכטעס:

וועבלינקען

רעדאַקטירן