א פסוק איז א פראזע פון תנ"ך. יעדעס קאפיטל באשטייט פון עטליכע פסוקים.