פראַזע אדער פראָזע איז א קורצער פראז (סטעיטמענט, ענגליש)

געוויינטלעך איז א פסוק, א פראזע פון תנ"ך. יעדעס קאפיטל באשטייט פון עטליכע פסוקים.