ישמעאל

זון פון אברהם אבינו

ישמעאל איז געווען דער זון פון אברהם און הגר, די מצרישע דינסט פון שרה, און יצחק׳ס האַלב־ברודער. ישמעאל איז באטראכט ווי דער פאטער פון די אַראַבער לויט איסלאם.

מלאך השם מיט הגר און ישמעאל
אברהם אבינו מיט זון ישמעאל מיט ווייב הגר
הגר מיט זון ישמעאל (ציכונג)