ישמעאל

זון פון אברהם אבינו

ישמעאל איז געווען דער זון פון אברהם און הגר, די מצרישע דינסט פון שרה, און יצחק׳ס האַלב־ברודער. ישמעאל איז באטראכט ווי דער פאטער פון די אַראַבער לויט איסלאם.

הגר מיט ישמעאל (ציור)