א קאלעדזש אדער הויכשולע איז אן ארט וווּ סטודענטן שטודירן הויכע לימודים (בעיקר פאכן) אויף צו באקומען אקאדעמישע דיפלאמעס B.A און M.A, אבער נישט Ph.D. וואס מען שענקט נאר אין אוניווערסיטעטן.

א קאלעדזש אין "עמק יזראעל" (יזראעל-טאָל)

מערסטנט, מוז מען פערמאגן א באשיינונג דאָקומענט (אויף העברעיש: תעודת בגרות) כדי זיך צו אנגעבן אין א קאלעדזש.

אין גרויסבריטאניע, זענען ביידע "קאלעדזש" און "אוניווערסיטעט" גלײַך.

זעט אויך

רעדאַקטירן