אַן אוניווערסיטעט איז אַן אָרט וווּ סטודענטן שטודירן הויכע לימודים: וויסנשאַפט פֿאָרשונגען און פֿאַכן. נאָכן לערנען מיט הצלחה, באַקומט מען אן אקאדעמישן דיפלאם.

חיפה אוניווערסיטעט

מערסטנט, מוז מען פארמאגן א מאטורע (באשיינונג דאָקומענט) כדי זיך צו אנגעבן אינעם אוניווערסיטעט.

זעט אויך: קאלעדזש

וועלט בארימטע אוניווערסיטעטןרעדאַקטירן

אמעריקערעדאַקטירן

ענגלאנדרעדאַקטירן

שפאניערעדאַקטירן

אויסטראליערעדאַקטירן


פרומע אוניווערסיטעטןרעדאַקטירן

אוניווערסיטעטן אין ישראלרעדאַקטירן

אין ישראל איז דאָ אַכט אוניווערסיטעטן:

אוניווערסיטעטן אין רומעניערעדאַקטירן

אנדערע לענדעררעדאַקטירן

דרויסנדיגע לינקסרעדאַקטירן