אַן אוניווערסיטעט איז אַן אָרט וווּ סטודענטן שטודירן הויכע לימודים: וויסנשאַפט פֿאָרשונגען און פֿאַכן. נאָכן לערנען מיט הצלחה, באַקומט מען אן אקאדעמישן דיפלאם.

א שול אין תל אביב אוניווערסיטעט
חיפה אוניווערסיטעט

מערסטנט, מוז מען פארמאגן א מאטורע (באשיינונג דאָקומענט) כדי זיך צו אנגעבן אינעם אוניווערסיטעט.

זעט אויך: קאלעדזש

וועלט בארימטע אוניווערסיטעטן רעדאַקטירן

אמעריקע רעדאַקטירן

ענגלאנד רעדאַקטירן

שפאניע רעדאַקטירן

אויסטראליע רעדאַקטירן


פרומע אוניווערסיטעטן רעדאַקטירן

אוניווערסיטעטן אין ישראל רעדאַקטירן

אין ישראל איז דאָ אַכט אוניווערסיטעטן:

אוניווערסיטעטן אין רומעניע רעדאַקטירן

אנדערע לענדער רעדאַקטירן

דרויסנדיגע לינקס רעדאַקטירן