אַן אוניווערסיטעט איז אַן אָרט וווּ סטודענטן שטודירן הויכע לימודים: וויסנשאַפט פֿאָרשונגען און פֿאַכן. נאָכן לערנען מיט הצלחה, באַקומט מען אן אקאדעמישן דיפלאם.

א שול אין תל אביב אוניווערסיטעט
חיפה אוניווערסיטעט

מערסטנט, מוז מען פארמאגן א מאטורע (באשיינונג דאָקומענט) כדי זיך צו אנגעבן אינעם אוניווערסיטעט.

זעט אויך: קאלעדזש

וועלט בארימטע אוניווערסיטעטן

רעדאַקטירן

אויסטראליע

רעדאַקטירן


פרומע אוניווערסיטעטן

רעדאַקטירן

אוניווערסיטעטן אין ישראל

רעדאַקטירן

אין ישראל איז דאָ אַכט אוניווערסיטעטן:

אוניווערסיטעטן אין רומעניע

רעדאַקטירן

אנדערע לענדער

רעדאַקטירן

דרויסנדיגע לינקס

רעדאַקטירן