מאַקעיזיע בויעל איז געווען קאנאדע'ס 5טער פרעמיער מיניסטאר, פון 1894 – 1896. ער איז געווען אן ענגליש געבוירענער וועלכער האט אימיגרירט קיין קאנאדע ביי די 10 יאר אלט. דער ערשטער קאנסערוואטיווער פרעמיער מיניסטער.

מאקעניזיע באוועל