ווילפריד לאריער איז געווען קאנאדע'ס 7טער פרעמיער מיניסטאר, פון 896' – 911'. א ליבעראלער וועלכער איז געווען א פארלאמענט מיטגליד פאר 44 יאר. ער איז געווען דער ערשטער פראנצויזיש אפשטאמיגער פרעמיער מיניסטער. זיין בילד איז אויפ'ן 5 דאלאר באנקנאט.

ווילפריד לאריער