דזשאן דזשאסעף קאלדוועל אבאט איז געווען קאנאדע'ס דריטער פרעמיער מיניסטאר פון 1891– 1892. ער איז געווארן פרעמיער מיניסטער ביי די 70 יאר ווערנדיג דער ערשטער קאנאדער געבוירענער פרעמיער מיניסטער. ער איז געווען א מיטגלידער אין ביידע פארטייען.