קים קעמפבעל
19טער פרעמיער מיניסטער פון קאנאדע
איינגעשוואוירן: 25סטן יוני 1993
ביז: 4טן נאוועמבער 1993
פארגייער: ברייען מאלראני
נאכפאלגער: זשאן קרעטיען
געבוירן: 10טן מערץ 1947
געבורט ארט: בריטיש קאלאמביע
פארטיי: קאנסערוואטיוו
אונטערשריפט:

קים קעמפבעל, א קאנסערוואטיווע, איז געווען די ערשטע פרוי פרעמיער מיניסטער פון קאנאדע און אויך די ערשטע נאטיווע. זי איז געווען אין אמט זעקס מאנאטן אין 1993. פון 1984 ביז 1986 איז זי געווען אן אדוואקאט.