ארטור מעגן איז געווען קאנאדע'ס 9טער פרעמיער מיניסטאר. ער איז נאר געווען פרעמיער מיניסטער פאר דריי מאנאטן אין 1926. ער איז געווען א מיטגלידער אין ביידע פארטייען.