ליסטע פון לענדער אין אפריקע

וויקימעדיע ליסטע
פאליטישע מאפע פון אפריקע

דער קאנטינענט פון אפריקע ווערט איינגעטיילט אין 50 לענדער אין פינף געאגראפישע ראיאנען:

געאגראפישע איינטיילונג פון לענדעררעדאַקטירן

 
מזרח אפריקע

מזרח אפריקערעדאַקטירן

 
צענטראלע אפריקע

צענטראלע אפריקערעדאַקטירן

 
צפון אפריקע

לענדער אין צפון אפריקערעדאַקטירן

 
דרומדיקע אפריקע

לענדער אין דרומדיקער אפריקערעדאַקטירן

 
מערב אפריקע

לענדער אין מערב אפריקערעדאַקטירן