זימבאַבװע איז אַ לאַנד אין אַפֿריקע. זײַן הױפּטשטאָט איז האַראַרע.

זימבאבווע
Zimbabwe
www.parlzim.gov.zw