באַנוצערס בײַשטײַערונגען

29 יאַנואַר 2013

25 יאַנואַר 2013

20 יאַנואַר 2013

14 יאַנואַר 2013

13 יאַנואַר 2013

1 יאַנואַר 2013

30 דעצעמבער 2012

27 דעצעמבער 2012

23 דעצעמבער 2012

15 דעצעמבער 2012

13 דעצעמבער 2012

10 דעצעמבער 2012

6 דעצעמבער 2012

25 נאוועמבער 2012

24 נאוועמבער 2012

20 נאוועמבער 2012

19 נאוועמבער 2012

15 נאוועמבער 2012

13 נאוועמבער 2012

8 נאוועמבער 2012

7 נאוועמבער 2012

6 נאוועמבער 2012

4 נאוועמבער 2012

3 נאוועמבער 2012

2 נאוועמבער 2012

1 נאוועמבער 2012

31 אָקטאָבער 2012

50 עלטערע