וויקיביכער איז א פילשפראכיקער פראיעקט פון דער וויקימעדיע פונדאציע פאר שאפן פרייע לערנביכער און הילפביכער וואס זענען פארלעסלעך, און יעדער איינער קען העלפן שרייבן אן אנטוויקלען זיי.

וויקיביכער לאגא

דער ציל פונעם פראיעקט איז אז יעדער מענטש זאל קענען לערנען און פארברייטערן זיין וויסן אין נאר וועלכער טעמע אן צו דארפן באצאלן.