אַ ראָבאָט איז אַן אויטאָמאַטישע מענטש-געמאַכטע מאַשין וואס האט אריינגעבויט א פראגראם וואס קאנטראלירט זיין באוועגונג.

"אַסימאָ" ביי עקספאָ 2005

דאס ווארט "ראָבאָט" ווערט דערמאנט צום ערשטן מאל אין א דראמע פונעם טשעכישן דראמאטורג קארל טשאפעק.

דער באגריף פון א געמאכטן באשעפעניש וואס קען זיך פירן ווי א מענטש האט מען שוין אויסגעטראכט אין די אוראלטע צייטן.

דער וויסנשאפטלעכער שרייבער אייזיק אסימאוו האט געשריבן און געפארשט דעם ענין פון ראָבאטן.

דער אפטייל פון טעכנאלאגיע וואס באהאנדלט ראָבאָטן הייסט ראָבאָטיק.

ראָבאָטן ווערן געניצט אין פאבריקן פאר שניידן, שווייסן און נאך ארבערט.

זעט אויךרעדאַקטירן