א שניטקע איז אן עסן געמאכט פון צוויי שטיקלעך ברויט געפילט מיט פלייש אדער פיש אדער אייער אדער גרינצייג. איז טייטש אינעם היינטיגער ענגלישער יודיש, 'סענדוויטש'. יא, דער סענדוויטש איז א באליבטע מאכל אינעם היינטיגער וועלט, ווייל די צייט לויפט צוזאמען מיט די מוח, און אז מ'וויל סיי עסן און סיי ארבעטן, איז דער סענדוויטש גוט צוגעשטעלט צו דער סיסטעם.

איטאַליענישער סאַנדוויטש

[יו"ט ערליך האט א ליד דערויף אין זיין קאסעטע 'אמעריטשקע']