רשימה:פרוכט

וויקימעדיע ליסטע

א רשימה פון עסבארע פרוכט:


יידיש העברעאיש ענגליש אנדערע
יידישע אויסדרוקן
וויסנטשאפטליכר נאמען קלימאט געאגראפיע געוויקס פאמיליע
אוואקאדא אבוקאדו Avocado פערסעא אמעריקאנא (Persea americana) אונטער-טראפישער לאראצעאיי (Lauraceae)
איילבירט זית olive
אנאנא אנונה Annona אנונא אטעמויא
Annona x atemoya
טראפישער, אונטער-טראפישער אנונאצעאיי (Annonaceae)
אנאנאס אננס Pineapple אנאנאס קאמאסוס (Ananas comosus) טראפישער בראמעליאצעאיי (Bromeliaceae)
אפריקאס משמש Apricot פרונוס ארמעניאקא (Prunus armeniaca) פיר-סעזאן ראזאצעאיי (Rosaceae)
באנאן בננה Banana מוסאצעאיי (Musaceae)
באקסער חרוב Carob סעראטאניא סיליקיאע (Ceratonia siliqua) אונטער-טראפישער פאבאצעאיי ( Fabaceae)
באר אגס Pear בארנע, בירנע פירוס (Pyrus) פיר-סעזאן ראזאצעאיי (Rosaceae)
גויאווע גויאבה Guava פסידיאם (Psidium) אונטער-טראפישער מירטאצעאיי (Myrtaceae)
גרינער פלוים Greengage פרונוס דאמעסטיקא (Prunus domestica) פיר-סעזאן ראזאצעאיי (Rosaceae)
דיאספער אפרסמון Persimmon
דראגאן פרוכט dragon fruit
וואונדער פרוכט miracle fruit
וויינטרויבן גפן\ענבים Grape טרויבן וויטוס (Vitus) אונטער-טראפישער וויטאצעאיי (Vitaceae)
וויימפערל currant
וויינשל גידגדון sour cherry
זשורעוואנע
טאמארינד תמר-הודו tamarind
טייטל תמר Date פינוקס דאקטיליפערא (Phoenix dactylifera) אונטער-טראפישער ארעקאצעאיי (Arecaceae)
מאנגא mango
מילגרוים רימון Pomegranate פאניקא גראנאטום (Punica granatum) אונטער-טראפישער ליטראצעאיי (Lythraceae)
נעקטארין Nectarine ראזאצעאיי (Rosaceae)
עפל תפוח Apple מאלוס דאמעסטיקא (Malus domestica ) פיר-סעזאן ראזאצעאיי (Rosaceae)
פייג תאנה Fig פיקוס קאריקא (Ficus carica) אונטער-טראפישער מוראצעאיי (Moraceae)
פלוים שזיף Plum פרונוס (Prunus) פיר-סעזאן ראזאצעאיי (Rosaceae)
פערשקע אפרסק Peach פרונוס פערסיקא (Prunus persica) פיר-סעזאן ראזאצעאיי (Rosaceae)
קארש דובדובן Cherry קערש פרונוס סעראסוס
Prunus cerasus
פיר-סעזאן ראזאצעאיי (Rosaceae)
קיטון חבוש Quince סידוניא אובלונגא
Cydonia oblonga
פיר-סעזאן ראזאצעאיי (Rosaceae)
קאווענע אבטיח watermelon ציטרולוס לאנאטוס
Citrullus lanatus
קיווי (פרוכט) Kiwi
ראזשינקע
Cantaloupe
Cherimoya
Damson
Durian
פיג'ואה Feijoa פעידזוא סעלאוויאנא (Feijoa sellowiana) אונטער-טראפישער מירטאצעאיי (Myrtaceae)
Jackfruit
Jambul
Legume
עסקאדיניע שסק Loquat עריטבאטריע יאפוניקא(Eriobotrya japonica) פיר-סעזאן ראזאצעאיי (Rosaceae)
ליטשי Lychee
הארן מעלאן African horned melon
Honeydew melon
Rock melon
Blackcap
ראמבוטאן Rambutan Sapindaceae

קאטעגאריע: ציטרוס, העברעאיש:הדרים, ענגליש:Citrus

יידיש העברעאיש ענגליש אנדערע יידישע אויסדרוקן וויסנטשאפטליכר נאמען קלימאט געאגראפיע געוויקס פאמיליע
אגלי Ugli
אתרוג אתרוג Citron ציטרוס מעדיקא (Citrus medica) אונטער-טראפישער רוטאצעאיי (Rutaceae)
בלוט מאראנץ Blood Orange ציטרוס סינענסיס (Citrus sinensis) אונטער-טראפישער רוטאצעאיי (Rutaceae)
גרייפפרוכט אשכולית Grapefruit
גרינע לימענע ליים Lime ציטרוס ליימעטאיאוידעס (Citrus limettioides) אונטער-טראפישער רוטאצעאיי (Rutaceae)
טאנדזערין Tangerine ציטרוס רעטיקולאטא (Citrus reticulata) אונטער-טראפישער רוטאצעאיי (Rutaceae)
לימענע לימון Lemon ציטרוס לימאן (Citrus limon) אונטער-טראפישער רוטאצעאיי (Rutaceae)
מאנדארין מנדרינה Mandarin ציטרוס רעטיקולאטא (Citrus reticulata) אונטער-טראפישער רוטאצעאיי (Rutaceae)
מאראנץ תפוז Orange ציטרוס סינענסיס (Citrus sinensis) אונטער-טראפישער רוטאצעאיי (Rutaceae)
Satsuma
פאמעלא פומלו Pomelo ציטרוס מאקסימא (Citrus maxima) אונטער-טראפישער רוטאצעאיי (Rutaceae)
קלעמענטין קלמנטינה Clementine ציטרוס רעטיקולאטא (Citrus reticulata) אונטער-טראפישער רוטאצעאיי (Rutaceae)
Kumquat

קאטעגאריע: בערען - בעסען ? , העברעאיש:גרגרי יער, ענגליש:Berries (פרוכט וואס מען קען עסען גאנצערהייט, און אן דעם שטערונג פון קערנדלעך)

יידיש העברעאיש ענגליש אנדערע יידישע אויסדרוקן וויסנטשאפטליכר נאמען קלימאט געאגראפיע געוויקס פאמיליע
בערנטרויב Bearberry
Bilberry
אזשענע פטל שחור Blackberry בראמבעער
שווארצע יאגדע ענבי שועל Blackcurrant
יאגדע אוכמנית Blueberry
Chokeberry ראזאצעאיי (Rosaceae)
Cloudberry
חמוציות Cranberry
Crowberry
אגרעס חזרזר Gooseberry
Huckelberry
Lingonberry
Loganberry
מוילבער תות-עץ Mulberry מארוס (Morus) אונטער-טראפישער מאראצעאיי (Moraceae)
מאלינע פטל אדום Raspberry הימבעער
רויטע בעסן דומדמנית Redcurrant
Salmonberry
Sambucus-Elderberry
טרוסקאווקע תות-שדה Strawberry ערדבערן ראזאצעאיי (Rosaceae )
Thimbleberry
תות-לבן White Mulberry
Wineberry

קאטעגאריע: ניסלעך , העברעאיש:אגוזים, ענגליש:Nuts(פרוכט וואס ליגט אין א הארטע שאלעכטץ)

יידיש העברעאיש ענגליש אנדערע יידישע אויסדרוקן וויסנטשאפטליכר נאמען קלימאט געאגראפיע געוויקס פאמיליע
בראזיליאנער נוס אגוז ברזילי Brazil nut בערטהולעטיא עקסעלסא (Bertholletia excelsa) לעציסידאצעאיי ( Lecythidaceae)
וואלדניסל filbert
וועלישער נוס אגוז מלך walnut יאגלאנס (Juglans) יאגלאנדאצעאיי (Juglandaceae)
ניסל אגוז hazelnut
פיסטאציע אגוז גן עדן Pistachio
קאָקאָסנוס קוקוס Coconut
אגוז פקאן Pecan
קשיו cashew

זעט אויך רעדאַקטירן

רשימה:גרינסן

רעפרענצען רעדאַקטירן

Other websites רעדאַקטירן