יאגדע (וויסנשאפטלעכער נאמען: Vaccinium sect. Cyanococcus) איז א פרוכט אין פארם פון קליינע רונדכיקע טרויבן מיט א טיף בלוי-שווארצן קאליר.

געצייטיגטע יאגדעס אויף זייער ביימעל
נאך נישט אינגאנצן געצייטיגטע

בדיקת תולעיםרעדאַקטירן

לױט דער הלכה דארף מען קאנטראלירן די יאגדע פאר דעם געברויכן צו ס'איז ריין פון אינסעקטן (שרצים) אדער ווערים.

מצוות התלויות בארץרעדאַקטירן

דער יאגדע וואקסט זייער ווייניג אין ארץ ישראל, דערפאר דארף מען קאנטראלירן אויב זיי זענען פון ארץ ישראל דארף מען מיט זיי אויספירן (מקיים) די מצוות וואס זענען אנגעהאנגען ספעציעל פאר דעם לאנד ארץ ישראל (מצוות התלויות בארץ): תרומות, מעשרות, שמיטה און ערלה.

שמיטהרעדאַקטירן

דער דאטום וואס פאלט אויף דעם יאגדע די דינים פון שמיטה, הייבט זיך פון חודש אייר פון דעם זיבעטן יאר, ביז אין חודש תמוז דעם אכטן יאר.

זעט אויךרעדאַקטירן

רעפערענצעןרעדאַקטירן

  • אנציקלופדיה לכשרות המזון