קערנפֿיזיק איז דאס פעלד פון פיזיק וואס שטודירט אטאמקערנס און זייערע באשטאנדטיילן און אינטעראקציעס. אויך ווערן אנדערע פארמען פון יאָדער מאטעריע שטודירט.[1] קערנפיזיק מען זאָל נישט אויסמישן מיט קערנפיזיק מיט אַטאָמפיזיק, וואָס שטודירט דעם אטאם אינגאנצן, אריינגערעכנט זיינע עלעקטראנען.

אויפדעקונגען אין קערנפיזיק האָבן געפֿירט צו אנווענדונגען אין פיל פעלדער. דאָס שליסט איין קערנקראפט, נוקלעארע וואפן, קערנמעדיצין און מאַגנעט-רעזאַנאַנס טאמאגראפיע, אינדוסטריעלע און לאַנדווירטשאַפטלעכע איזאָטאָפּן און ראַדיאָ-קאַרבאָן דאטירונג אין געאלאגיע און אַרכעאלאָגיע . אַזעלכע אנווענדונגען ווערן שטודירט אין דעם פעלד פון קערן- אינזשעניעריע .

טיילעכלעך-פיזיק האט עוואלואירט פֿון קערנפיזיק, און אפטמאל ווערן די צוויי פעלדער געלערנט צוזאמען. קערן= אַסטראפיזיק, די אנווענדונג פון קערנפיזיק צו אַסטראפיזיק, איז קריטיש אויפצוקלערן די אינעווייניגע פעולות פון שטערן און די אָנהייב פון די כעמישע עלעמענטן .

  1. מוסטער:Cite report