קאפוויי איז דער פיין אינעם שטערן פון קאפ. דער מוח האט נישט קיין נערווען צעלן, דעריבער איז קיינמאל די פיין פון מוח נאר בלויז פון פנים העכערע טייל.

עס קען זיין דער סימפטאם פון ערגערע קרענק אדער סתם פארבייגייענדע אומאנגענעמליכקייטן.

מעגלעכע סיבות פון קאפווייטיגרעדאַקטירן


עס זענען דא היינט פייןקילער'ס ווי אספירין, טיילענאל אדער עדווין.