אין קאמפיוטער, א מויז (מערצאל: מײַז) ניצט מען צו ווייזן אן ארט אויפן עקראן פונעם קאמפיוטער. ער ארבעט אפשפירנדיק די צוויי־מעסטן באוועגונג אויף א טאוול.

א קאמפיוטער מויז (אין יאר 2007) מיט צוויי קנעפלעך און א רעדל

דעם נאמען מויז האט מען געגעבן אין סטאנפארד פארשונג אינסטיטוציע, ווייל ער זעט אויס מיט זיין דראט (שנור) אזוי ווי א מויז מיט זיין וויידל.