דער ארטיקל דיסקוטירט קאמפיוטער געצייג. טאמער זוכט איר הויז געצייג, זעט אייזנווארג.

האַרטװאַרג (Hardware) באדייט די אלע טיילן פון א קאמפיוטער וואס מען קען אנרירן, למשל קלאוויאטור און עקראן, און וואס ענדערן זיך נישט, אקעגן ווייכווארג, וואס מען זעט נישט און וואס קען ווערן גרינג געענדערט.

הארטווארג פון א פערזענלעכן קאמפיוטער רעדאַקטירן

מוטערפלאטע רעדאַקטירן

עלעקטריע שפייזונג רעדאַקטירן

איינשפייכלערונג קאנטראל רעדאַקטירן

ווידעא ווייזן קאנטראל רעדאַקטירן