דיכטונג

(אַריבערגעפֿירט פון פאעזיע)

דיכטונג (אדער פאעזיע) איז א ליטערארישע זשאנער. דאס איז די קונסט פון שרייבן טעקסט אויף א שיינעם פורעם (ווי צום ביישפיל מיט גראמען אדער קלאנגען אד"ג). א דיכטונג איז אין אלגעמיין אן אפטייל פון טעקסט מיט אפגעשניטענע שורות אויף די זעלבע לענג. און איז מיינסטנס געמישט מיט מעטאפערען און פאנטאזיע. עס קען זיין א קורצער טעקסט אדער לאנג ווי א בוך.

לידער זיינען אנדערש ווי דיכטונגען. לידער זיינען טעקסטן וואס מען האט געשאפן כדי צו מאכן פון זיי מעלאדיעס. לידער איז געבויט אויף א פֿאַל וואס דער פראסטער מענטש קען פארשטיין, אבער דיכטונגען זיינען טיפערע טעקסטן וואס מען קען זיי אנאליזירן.

דער וואס שרייבט דיכטונגען הייסט א דיכטער.

דיכטונגען זיינען צעטיילט אין עטלעכע זשאנערס:

אין א דיכטונג קען זיין פון די פאלגענע ליסטע:

פאעמע איז א לאנגע דיכטונג אפטמאל מיט גראמען.

זע פיוט פאר מער טראדיציאנאלע הייליגע פאעטיקע.