א דינער איז א פובליק סעודה פאר געליידנטע נדבנים, געמאכט צו ארויפטרייבן געלט פאר געוויסע צוועקן, געווענליך צדקה צוועקן. אדער עס קען אויך זיין פאר פאליטישע קאמפיינס.

דינער

עס שטאמט פון דעם ענגלישן ווארט dinner וואס מיינט נאכטמאל, צוליב דעם וואס געווענליך זענען די צאמקומענישן אויפדערנאכט.