סנסן ליאיר איז א קונטרס וואס ענטהאלט אין זיך א תפלה פאר השי"ת ער זאל מציל זיין אידן פון די אנגעהיצטע גוים, און די מיליטער און פאליציי זאלן האבן הצלחה צוריק האלטן די רוצחים צו טון שלעכט פאר אידן.

דאס האט געשריבן דער חיד"א, געדרוקט אין ליווארנא אין יאר ה'תק"נ.

וויבאלד די אידן פון שטאט זענען טאקע ניצול געווארן פון שלעכטס, האט מען זיך געפירט אין ליווארנא צו זאגן די תפלות אכצן טאג אין סיון, א זכר פארן נס.

אויך דער גאון רבי דניאל טירני דער רב פון פירינצי אין איטאליע האט געשריבן א תפלה דערויף מיטן נאמען כתב הד"ט.

ספרי החיד"א

אדרת אליהו · אהבת דוד · בית מנוחה · ברית עולם · בתי הנפש · ברכי יוסף · גאולת עולם · דברים אחדים · דבש לפי · ועד לחכמים · זכרון משה · זרוע ימין · חדשים לבקרים · חומת אנ"ך · חורש מצ"ל · חיים שאל · חנוכת הבית לדוד · חסדי אבות · טוב עין · יוסף אומץ · יוסף בסדר · יוסף לחק · יוסף תהלות · יעיר אזן · ככר לאדן · כסא דוד · כסא רחמים · כף אחת · כרם חמר · לב דוד · לדוד אמת · מדבר קדמות · מורה באצבע · מחזיק ברכה · מעגל טוב · מראית העין · משמרת הטהרה · נחל אשכול · נחל קדומים · סנסן ליאיר · עבודת הקדש · פה אחד · פני דוד · פס ידא · פתח עינים · צוארי שלל · צפורן שמיר · קשר גודל · ראש דוד · שומר ישראל · שיורי ברכה · שירה חדשה · שם הגדולים · שמחת הרגל · שער יוסף · שפה אחת · תקון הנשמות