שיורי ברכה איז א ספר פונעם חיד"א אויפן סדר פונעם שולחן ערוך.

דער ספר איז א השלמה אויפן ספר ברכי יוסף און מחזיק ברכה, דאס איז קודם געווען געדרוקט סוף ספר ברכי יוסף, דערנאך האט דער חיד"א זעלבסט מחבר געווען א ספר שיורי ברכה וואס איז שיריים און הוספות אויף אלע ספרים, וואס ער האט שפעטער במשך פון די יארן צוגעלייגט אויף דעם וואס ער האט געשריבן אינעווייניג. עס באשטייט רוב מאל פון ספרים כתבי יד און ראשונים וואס ער האט נאך נישט געהאט פאר זיך בשעת ער האט געשריבן דעם ברכי יוסף און מחזיק ברכה אדער וואס זענען ארויס געקומען נאך דעם וואס ער האט איהר געדרוקט.

ער שרייבט אויף איהר: אגב אורחאי טרחתי ללקט אורו"ת מנקיקי הסלעים, חדא כרעא ארעא אגב דוחקא נכנס ויוצא, דאס הייסט ער האט עס געשריבן מיט איין פיס אויפן וועג, ווען ער האט זיך געאיילט גייענדיג פון איין פלאץ צום צווייטן (חיים שאל ח"ב סי' י').

מען געפינט דערין אין חלק יורה דעה וואס דער חיד"א האט צוגעלייגט הוספות אויפן ברכי יוסף און אויפן מחזיק ברכה פון סי' כ' ביז סי' רכ"ח.

ספרי החיד"א

אדרת אליהו · אהבת דוד · בית מנוחה · ברית עולם · בתי הנפש · ברכי יוסף · גאולת עולם · דברים אחדים · דבש לפי · ועד לחכמים · זכרון משה · זרוע ימין · חדשים לבקרים · חומת אנ"ך · חורש מצ"ל · חיים שאל · חנוכת הבית לדוד · חסדי אבות · טוב עין · יוסף אומץ · יוסף בסדר · יוסף לחק · יוסף תהלות · יעיר אזן · ככר לאדן · כסא דוד · כסא רחמים · כף אחת · כרם חמר · לב דוד · לדוד אמת · מדבר קדמות · מורה באצבע · מחזיק ברכה · מעגל טוב · מראית העין · משמרת הטהרה · נחל אשכול · נחל קדומים · סנסן ליאיר · עבודת הקדש · פה אחד · פני דוד · פס ידא · פתח עינים · צוארי שלל · צפורן שמיר · קשר גודל · ראש דוד · שומר ישראל · שיורי ברכה · שירה חדשה · שם הגדולים · שמחת הרגל · שער יוסף · שפה אחת · תקון הנשמות