שמחת הרגל איז א ספר פון חיד"א, אויף די ימים טובים.

דאס האט דריי חלקים, איין חלק אויף חג הפסח דאס איז דער דער פירוש אויף הגדה של פסח. און אויך מוסר און דרושים אויף עניני פסח.

דער צווייטער חלק אויף חג השבועות, מוסר און הנהגות אויף יום טוב, און אויך אויף מגלת רות.

דער דריטער חלק אויף חג הסוכות.

דער ערשטער חלק אויף הגדה איז געדרוקט אין יאר ה'תקמ"ה.

ספרי החיד"א

אדרת אליהו · אהבת דוד · בית מנוחה · ברית עולם · בתי הנפש · ברכי יוסף · גאולת עולם · דברים אחדים · דבש לפי · ועד לחכמים · זכרון משה · זרוע ימין · חדשים לבקרים · חומת אנ"ך · חורש מצ"ל · חיים שאל · חנוכת הבית לדוד · חסדי אבות · טוב עין · יוסף אומץ · יוסף בסדר · יוסף לחק · יוסף תהלות · יעיר אזן · ככר לאדן · כסא דוד · כסא רחמים · כף אחת · כרם חמר · לב דוד · לדוד אמת · מדבר קדמות · מורה באצבע · מחזיק ברכה · מעגל טוב · מראית העין · משמרת הטהרה · נחל אשכול · נחל קדומים · סנסן ליאיר · עבודת הקדש · פה אחד · פני דוד · פס ידא · פתח עינים · צוארי שלל · צפורן שמיר · קשר גודל · ראש דוד · שומר ישראל · שיורי ברכה · שירה חדשה · שם הגדולים · שמחת הרגל · שער יוסף · שפה אחת · תקון הנשמות