עבודת הקודש איז איינע פון די קליינע ספרים וואס דער חיד"א האט מחבר געווען.

אייגענטליך איז דאס נישט קיין ספר וואס דער חיד"א געדרוקט, דער ספר אנטהאלט עטליכע ספרים. עס האט אין זיך דער מורה באצבע, און דער צפורן שמיר, און דער לדוד אמת, און נאך קליינע ספרים.

עס איז די ערשטע מאל צוזאמענגענומען און געדרוקט געווארן אין יאהר ה'תקצ"ה אין סדילקאוו. און דערנאך אין ירושלים ה'תר"ה, און אין נאך זייער אסאך דרוקן. ביז מען האט צוזאמען גענומען זיבן קליינע ספרים פון חיד"א, און זייט דעמאלטס ווערט עס געדרוקט זייער אסאך מאל, מיט די שבעה כוכבי לכת.

עס איז אויך דא פארשידענע פירושים אויף דעם ספר ווי דער אצבע קטנה פון ר' מנחם ב"ר שמעון מרדכי מאדריאנופולי, דער ספר מעם לועז חדש פון ר' יהודה אברהם קונפינו, אויך האט עס הגהות פון דעם רבח פון לעצטן דור ר' יהודה הורוויץ דער דזשיקובער רבי.

אזוי ווי עס איז צוזאמעם גענומען עטליכע ספרים פון חיד"א וואס איז גרינוג צו קוקען און לערענן איז דער ספר זייער פאפולער אפילו ביי נישט לומדים און יודעי ספר, וויבאלד ער גיט אהן אסאך סארט פירונקען און הנהגות וואס יעדער קען זיך פירן דערמיט.

מען האט עס דעריבער אויף געדדוקט אויף אראביש כדי דער המון עם זאל עס פארשטיין געדרוקט אין ג'רבה.

עס איז אינטערעסאנט וואס דער חקרי לב דער זיידע פון דעם גאון ר' חיים פלאג'י האט אמאל געזאגט, איך בין נישט מקנא דעם חיד"א מיט זיינע גרויסע חיבורים אויף לומדות און גאונות וואס ער האט געשריבן, ווייל דאס לערענן בלויז די לומדים, איך בין איהם מקנא מיט די קליינע ספרים ווי דער עבודת הקודש וואס דאס לערנען הונדערטער און טויזנטער המון עם, יעדער טרעפט דערין וויאזוי זיך פירן. דער גאון רבי חיים פלאג"י האט טאקע נאכגעטוהן דעם חיד"א און האט שפטעטר מחבר געווען צוויי ספרים וואס זיי גייען אין די זעלבע פיס טריט ווי דער עבודת הקודש, איינס איז דער כף החיים, לרח"פ, און דער מועד לכל חי, לרח"פ..

ספרי החיד"א

אדרת אליהו · אהבת דוד · בית מנוחה · ברית עולם · בתי הנפש · ברכי יוסף · גאולת עולם · דברים אחדים · דבש לפי · ועד לחכמים · זכרון משה · זרוע ימין · חדשים לבקרים · חומת אנ"ך · חורש מצ"ל · חיים שאל · חנוכת הבית לדוד · חסדי אבות · טוב עין · יוסף אומץ · יוסף בסדר · יוסף לחק · יוסף תהלות · יעיר אזן · ככר לאדן · כסא דוד · כסא רחמים · כף אחת · כרם חמר · לב דוד · לדוד אמת · מדבר קדמות · מורה באצבע · מחזיק ברכה · מעגל טוב · מראית העין · משמרת הטהרה · נחל אשכול · נחל קדומים · סנסן ליאיר · עבודת הקדש · פה אחד · פני דוד · פס ידא · פתח עינים · צוארי שלל · צפורן שמיר · קשר גודל · ראש דוד · שומר ישראל · שיורי ברכה · שירה חדשה · שם הגדולים · שמחת הרגל · שער יוסף · שפה אחת · תקון הנשמות