ליטערארישע פיקציע

ליטערארישע פיקציע זענען פיקטישע ווערק וועלכע האבן א ליטערארישן ווערט. דער טערמין ווערט באנוצט אויף צו פונאנדערטיילן צווישן די ווערק און זשאנער פיקציע.

באדייטרעדאַקטירן

ליטערארישע פיקציע טוט זיך מער פארנעמען מיט סטייל, פסיכאלאגישע טיפקייט, און אויסארבעטן די כאראקטערס -- אנדערש פון אנדערע פיקציע וואס פארנעמט זיך מער מיט דעם דערציילונג פון געשעענישן.

אין ליטערארישע פיקציע ווערט אריינגערעכנט פראזע (ווי קורצע מעשיות נאוועלען און ראמאן).

ליטערארישע מאגאזינען, ווי דער ניו יארקער[1], זאעטראפ-אל סטארי[2], א.ד.ג., ווי אויך ליטערארישע ערקענונגען ווי דער פושקארט פרייז, די או הענרי אווארדרס, דער נאבעל פרייז פאר ליטעראטור, א.ד.ג. טוען אין אלגעמיין נאר זיך באשעפטיגן מיט ליטערארישע פיקציע און נישט מיט זשאנער פיקציע.

באקאנטע שרייבער פון ליטערארישע פיקציערעדאַקטירן

עלטערע אדער פארגאנגענע אידישע שרייבעררעדאַקטירן

יונגערע אידישע שרייבעררעדאַקטירן

פארגאנגענע נישט-אידישע שרייבעררעדאַקטירן

היינטיגע נישט-אידישע שרייבעררעדאַקטירן

זעט אויךרעדאַקטירן

וועבלינקעןרעדאַקטירן