פּראָזע איז א ליטערארישע זשאנער וואס איז נישט געשריבן מיט א באשטימטן אויסשטעל אזוי ווי למשל דיכטונג, רשימות און טאבעלעס. פראזע ווערט ברייט געניצט, צום ביישפיל, אין ליטעראטור, צייטונגען, ענציקלאפעדיעס, פילמען, היסטאריע, פילאסאפיע, געזעצן און אנדערע פארעמען פון קאמוניקאציע.

פראזע באשטייט פון גאנצע גראמאטישע זאַצן וואס זענען איינגעארדנט אין פאראגראפן; דיכטונג אבער ווערט אויסגעלייגט צו גראמען. ווען מענטשן רעדן אדער שמועסן לייגן זיי אויס זאצן אויף פראזע.

סטרוקטוררעדאַקטירן

אין פראזע איז איינגעשלאסן די פאלגנדיקע פארעמען: