דער דעקל פון פרילינג 2006

זאעטראפ-אל סטארי איז אן אמעריקאנער מאגאזין געווידמעט צו דריקן הויכע קוואליטעט ליטערארישע פיקציע.

דער מאגאזין ערשיינט פיר מאל א יאר און דריקט געווענליך זיבן אדער אכט קורצע געשיכטעס. דער מאגאזין דריקט אויך ארטיסטישע פאטאגראפישע ווערק, צושפרייט צווישן די ארטיקלען.

זאעטראפ-אל סטארי ווערט ארויסגעגעבן דורך פראנסיס פארד קאפפאלע, דער באקאנטער פילם דירעקטאר פון "דער קוואטער" טרילאגיע און אפאקאליפס נאו.

דרויסענדע לינקסרעדאַקטירן

אפיציעלע וועב זייט