כרפס איז איינע פון די סימנים פונעם סדר פסח ביינאכט.

פסח ביים ליל הסדר פירט מען זיך צו איינטינקען א שטיקל כרפס אין זאלץ-וואסער (צו געדענקען די טרערן פון די יידן ווען זיי זיינען געוועזן קנעכט אין מצרים). לויטן רמב"ם טינקט מען דעם כרפס אין חרוסת.

פארוואס גרינצייג ווערט אנגעריפן כרפס איז דא עטליכע טעמים דערויף. פשוט פשט איז שווער פארוואס עפעס מ'רופט עס כרפס.

ס'איז דא וואס נוצן קארטאפל, טייל נוצן רעטעך. יעדערער טוט וויאזוי ער האט געזעהן ביי זיין פאטער.