סעלער אדער סעלעריע איז א גרינצייג, וואס וואקסט אין נאסע ערד, עס געדויערט צוויי יאר פון ווען מען פלאנצט זי איין ביז עס איז גרייט. דיאס ערשטע יאר וואקסט נאר בלעטלעך, דאס צווייטע יאר קומט שוין ארויס די שטעקלעך.

סעלערי שטעקן איבערגעשניטן

די סעלעריע נוצט מען בעיקר צו קאכן, אבער מען קען עס אויך עסן פרישערהייט איינגעטונקען אין דיפ (טינק).

אידישקייטרעדאַקטירן

אזוי ווי ביי סעלעריע טרעפט מען תולעים, דערפאר דארף מען דאס גוט בודק זיין.