זי ישיבת חכמי לובלין איז געווען א ישיבה געגרינדעט אין יאר תר״ץ אין לובלין, פוילן, דורך הרב יהודה מאיר שפירא. די ישיבה האט נאר גענומען אויסגעצייכנטע בחורים צו לערנען דארט. איידער מ'האט אריינגענומען א בחור אין דער ישיבה האט מען אים פארהערט 200 בלאט גמרא בעל פה.[פֿעלט אַ מקור] נאך דער פטירה פון הרב שפירא איז געווארן ראש ישיבה דער קאזשיגלאווער רב, הרב אריה צבי פראָמער, וואס איז אומגעקומען ביי דער חורבן אייראפע.

די געביידע פון ישיבת חכמי לובלין אין תשס"ו

דער משגיח איז געווען רבי שמעון זשעליכאווער.

באקאנטע תלמידים פון דער ישיבה

רעדאַקטירן