יצחק בן-צבי (י"ח כסלו ה'תרמ"ה - כ"ט ניסן ה'תשכ"ג) איז געווען דער צווייטער פרעזידענט פון ישראל.

יצחק בן-צבי

יצחק בן-צבי איז געבוירן יצחק שימשעלעוויטש אין פאלטאווע, רוסלענדישע אימפעריע, צו זיינע עלטערן צבי שישמשעלעוויטש (אן אייניקל פון הרב אליהו חיים מייזל, לאדזשער רב) און קריינא, טאכטער פון הרב ישראל לייב קאפילאוויטש.