א קאַנאַל איז געוויינלעך א וואסער וועג געמאכט דורך מענטשן. מען מאכט קאנאלן פאר צוויי צוועקן:

1 א שיפיקער טראנספארטאציע קאנאל פאר שיפן צו פירן סחורות און מענטשן.
2 א וואסערקאנאל צו פירן טרינקבאר וואסער.

אפטמאל איז א קאנאל שמאל, אז נאר בארקעס און שמאלשיפן קענען פארן אויף אים.

Canal de la Peyrade, Sète, Hérault 01.jpg

זעט אויךרעדאַקטירן